Polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA

§1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Newslettera.
 2. Umowa – umowa o świadczenie usługi Newslettera zawarta pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 3. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu, oraz za realizację usługi Newslettera: Gdaq.pl Multimedia Sławomir Gdak, ul Skarbka z Gór 67a/57, 03-287 Warszawa, NIP: 1132307397 , REGON: 140443714, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Użytkownik – Podmiot dobrowolnie korzystający z usługi Newslettera dostarczanej przez Operatora.
 5. Strony – Obie strony Umowy, Operator i Użytkownik
 6. Serwis – strony internetowe należący do Operatora
 7. Newsletter – bezpłatna usługa, świadczona przez Operatora polegająca na informowaniu Użytkownika o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach, związanych z tematyką Serwisu, poprzez okresowe albo nieregularne wysyłanie wybranych treści na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§2

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego

§3

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Usługą świadczoną przez Operatora w Serwisie jest Newsletter.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§4

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, a także czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

§5

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§6

Kontakt z Operatorem odbywa się poprzez e-mail – biuro(at)gdaq.pl. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Operatora.

§7

 1. Użytkownik poprzez zarejestorwanie się w bazie Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera (zawarcie Umowy).
 2. Operator nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Może to uczynić w szczególności poprzez kliknięcie w link dodawany na dole każdego maila z Newsletterem (rozwiązanie Umowy przez Użytkownika) „Jeśli chcesz wypisać się z tej listy, otwórz…”.
 4. Usunięcie adresu e-mail z bazy Newslettera następuje natychmiastowo i potwierdzane jest odpowiednim komunikatem.

§8

Operator ma prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres e-mail Użytkownika,
 2. Zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny (rozwiązanie Umowy przez Operatora).

§9

 1. Reklamacje dotyczące Newslettera powinny być składane pisemnie na adres Operatora. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Operatora), a także w formie e-maila.

§10

 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika w związku z zapisem na usługę Newslettera.
 2. Użytkownik zapisując się na Newsletter dobrowolnie podaje swoje dane, w tym w szczególności adres e-mail, który może zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby Użytkownika.
 3. Uzyskane przez Operatora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Operatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.

§11

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§12

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-08-2014
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na tej stronie.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji i nie mają mocy wstecznej.

147 odpowiedzi na „Polityka prywatności

 1. Danuta pisze:

  Akceptuję regulamin

 2. Magda pisze:

  Akceptuję regulamin

 3. Eeelina pisze:

  Akceptuję

 4. Ewelina pisze:

  akceptuję regulamin

 5. RyBsoN pisze:

  Akceptuję Regulamin

 6. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers
  except this piece of writing is really a pleasant post, keep it up.

 7. Sandra pisze:

  Akceptuję regulamin.

 8. MMB pisze:

  Akceptuję

 9. HUBERTE pisze:

  Akceptuję regulamin

 10. walk pisze:

  akceptuję regulamin

 11. Marta S pisze:

  Akceptuje regulamin ze zstrony http://www.kurspozycjonowaniastron.pl/polityka-prywatnosci/ z dnia na 26.09.2016

 12. daniel pisze:

  akceptuje regulamin

 13. Dawid pisze:

  Akceptuję regulamin

 14. Łukasz Malik pisze:

  akcptuje regulamin

 15. Kamil pisze:

  Akceptuję regulamin

 16. christopher pisze:

  Akceptuję regulamin

 17. Bogie pisze:

  Akceptuję regulamin

 18. lachim20pl pisze:

  Akceptuję regulamin

 19. Michał pisze:

  Akceptuje

 20. mrfoto88 pisze:

  Akceptuję regulamin

 21. Kycek pisze:

  Akceptuje regulamin

 22. Teodor pisze:

  akceptuję

 23. Dj keys pisze:

  Akceptuję

 24. karton pisze:

  akceptuję

 25. Suple pisze:

  akceptuje

 26. Agata pisze:

  Akceptuje

 27. Dawid pisze:

  Akceptuję

 28. Magda pisze:

  Potwierdzam

 29. Marek pisze:

  Akceptuję

 30. Konrad pisze:

  potwierdzam

 31. STN pisze:

  potwierdzam :)

 32. olamaj321@gmail.com pisze:

  ok

 33. olamaj321@gmail.com pisze:

  oki

 34. olamaj321@gmail.com pisze:

  akceptuje regulamin

 35. ola pisze:

  akceptuje

 36. Łukasz pisze:

  Akceptuje regulamin

 37. Gańska pisze:

  Akceptuje regulamin

 38. BodyCiao pisze:

  Akceptuję politykę prywatności .

 39. Monika pisze:

  Akceptuję regulamin

 40. Przemyslaw pisze:

  akceptuje

 41. Mariusz pisze:

  akceptuję regulamin

 42. Urszula pisze:

  Akceptuje regulamin.

 43. Beata pisze:

  akceptuje

 44. Mateusz pisze:

  Akceptuję

 45. Marek pisze:

  Akceptuję ten regulamin

 46. Krzysztof pisze:

  akceptuje regulamin

 47. Sylwiasyl pisze:

  Akceptuje regulamin

 48. Przemysław pisze:

  akceptuję regulamin

 49. Kamil pisze:

  Akceptuję regulamin.

 50. Adrian pisze:

  Akceptuję regulamin.

 51. BeataAnna pisze:

  akceptuje regulamin, dziekuje

 52. Wiki pisze:

  akceptuję

 53. Piotr pisze:

  Ok. Wyrażam zgodę.

 54. Sławomir pisze:

  Wyrażam zgodę

 55. Michał pisze:

  Wyrażam zgodę

 56. P.Sz. pisze:

  Akceptuję.

 57. Patrycja pisze:

  zgadzam się

 58. tomek pisze:

  akceptuję

 59. Adam pisze:

  Akceptuję

 60. Agnieszka pisze:

  akceptuję regulamin

 61. ew pisze:

  akceptuję

 62. Kamila pisze:

  akceptuję

 63. ania pisze:

  Akceptuję

 64. KAsia pisze:

  Akceptuję

 65. Agata pisze:

  akceptuję regulamin

 66. wa pisze:

  akceptuje

 67. Igor pisze:

  Akceptuję Regulamin

 68. Marcin pisze:

  Akceptuje

 69. SVV pisze:

  Akceptuję

 70. Ania pisze:

  akceptuję regulamin

 71. Aga pisze:

  Akceptuje regulamin

 72. Piotr pisze:

  Akceptuję regulamin

 73. Marcin pisze:

  Akceptuję regulamin

 74. Orris pisze:

  Akceptuję regulamin

 75. Marta pisze:

  Akceptuję regulamin

 76. Diana pisze:

  potwierdzam

 77. kasia pisze:

  to są jakies jaja? nie mogę wpisac slowa akceptuję bo ktoś inny juz wpisał…

 78. Ojciec pisze:

  Akceptuję regulamin

 79. Monika b pisze:

  Akceptuję regulamin

 80. Tomasz pisze:

  Akceptuję regulamin

 81. Maciej pisze:

  Akceptuję regulamin

 82. MX JAsiek pisze:

  Akceptacja

 83. Kaszubix pisze:

  Akceptuję regulamin

 84. Piotr pisze:

  Akceptuję

 85. Mietek pisze:

  Akceptuję regulamin newslettera

 86. Przemek pisze:

  Akceptuje regulamin

 87. Bartek pisze:

  Akceptuję regulamin

 88. Bartekd pisze:

  Akceptuje Regulamin

 89. Aga pisze:

  Akceptuję regulamin.

 90. Daniel Seńko pisze:

  Akceptuję Regulamin

 91. Katarzyna pisze:

  Akceptuję

 92. Malwina pisze:

  Akceptuję

 93. Damian pisze:

  Akceptuję regulamin.

 94. Artur pisze:

  Akceptuję

 95. Sylwia pisze:

  Akceptuję

 96. Radek pisze:

  Akceptuje

 97. czeslaw pisze:

  Akceptuje regulamin

 98. Małgorza pisze:

  Akceptuje

 99. Artur pisze:

  Akceptuje regulamin

 100. Patryk pisze:

  Akceptuje regulamin

 101. Anna pisze:

  akceptuję :)

 102. Mateusz pisze:

  Akceptuję regulamin

 103. Jerzy pisze:

  Akceptuje regulamin

 104. Łukasz pisze:

  Akceptuję regulamin!

 105. Tomasz Cydejko pisze:

  Akceptuję regulamin.

 106. Paweł pisze:

  Akceptuje regulamin.

 107. a pisze:

  potwierdzam

 108. Andrzej pisze:

  Akceptuje regulamin

 109. Tomasz pisze:

  wyrażam zgode

 110. Dan pisze:

  Akceptuję regulamin

 111. Jacek pisze:

  Akceptuje regulamin

 112. Przemo pisze:

  akceptuje regulamin

 113. Tomasz pisze:

  Akceptuję.

 114. wookie pisze:

  Akceptuje regulamin

 115. Sylwia pisze:

  Akceptuje regulamin.

 116. Robert pisze:

  Akceptuję

 117. Ariel pisze:

  Akceptuje

 118. kormoran pisze:

  akceptuje regulamin

Odpowiedz na „RadosławAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>