Polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA

§1

  1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Newslettera.
  2. Umowa – umowa o świadczenie usługi Newslettera zawarta pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
  3. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu, oraz za realizację usługi Newslettera: Gdaq.pl Multimedia Sławomir Gdak, ul Skarbka z Gór 67a/57, 03-287 Warszawa, NIP: 1132307397 , REGON: 140443714, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  4. Użytkownik – Podmiot dobrowolnie korzystający z usługi Newslettera dostarczanej przez Operatora.
  5. Strony – Obie strony Umowy, Operator i Użytkownik
  6. Serwis – strony internetowe należący do Operatora
  7. Newsletter – bezpłatna usługa, świadczona przez Operatora polegająca na informowaniu Użytkownika o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach, związanych z tematyką Serwisu, poprzez okresowe albo nieregularne wysyłanie wybranych treści na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§2

  1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
  2. Regulamin określa w szczególności:
    • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
    • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
    • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
    • tryb postępowania reklamacyjnego

§3

  1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
  2. Usługą świadczoną przez Operatora w Serwisie jest Newsletter.
  3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
  5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§4

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, a także czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

§5

  1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta .
  2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§6

Kontakt z Operatorem odbywa się poprzez e-mail – biuro(at)gdaq.pl. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Operatora.

§7

  1. Użytkownik poprzez zarejestorwanie się w bazie Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera (zawarcie Umowy).
  2. Operator nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Może to uczynić w szczególności poprzez kliknięcie w link dodawany na dole każdego maila z Newsletterem (rozwiązanie Umowy przez Użytkownika) „Jeśli chcesz wypisać się z tej listy, otwórz…”.
  4. Usunięcie adresu e-mail z bazy Newslettera następuje natychmiastowo i potwierdzane jest odpowiednim komunikatem.

§8

Operator ma prawo do:

  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres e-mail Użytkownika,
  2. Zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny (rozwiązanie Umowy przez Operatora).

§9

  1. Reklamacje dotyczące Newslettera powinny być składane pisemnie na adres Operatora. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.
  2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Operatora), a także w formie e-maila.

§10

  1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika w związku z zapisem na usługę Newslettera.
  2. Użytkownik zapisując się na Newsletter dobrowolnie podaje swoje dane, w tym w szczególności adres e-mail, który może zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby Użytkownika.
  3. Uzyskane przez Operatora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  4. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Operatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
  5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.

§11

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§12

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-08-2014
  2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na tej stronie.
  3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji i nie mają mocy wstecznej.

148 odpowiedzi na „Polityka prywatności

  1. Danuta pisze:

    Akceptuję regulamin

  2. Magda pisze:

    Akceptuję regulamin

  3. Eeelina pisze:

    Akceptuję

  4. Ewelina pisze:

    akceptuję regulamin

  5. RyBsoN pisze:

    Akceptuję Regulamin

  6. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers
    except this piece of writing is really a pleasant post, keep it up.

  7. Sandra pisze:

    Akceptuję regulamin.

  8. MMB pisze:

    Akceptuję

  9. HUBERTE pisze:

    Akceptuję regulamin

  10. walk pisze:

    akceptuję regulamin

  11. Marta S pisze:

    Akceptuje regulamin ze zstrony http://www.kurspozycjonowaniastron.pl/polityka-prywatnosci/ z dnia na 26.09.2016

  12. daniel pisze:

    akceptuje regulamin

  13. Dawid pisze:

    Akceptuję regulamin

  14. Łukasz Malik pisze:

    akcptuje regulamin

  15. Kamil pisze:

    Akceptuję regulamin

  16. christopher pisze:

    Akceptuję regulamin

  17. Bogie pisze:

    Akceptuję regulamin

  18. lachim20pl pisze:

    Akceptuję regulamin

  19. Michał pisze:

    Akceptuje

  20. mrfoto88 pisze:

    Akceptuję regulamin

  21. Kycek pisze:

    Akceptuje regulamin

  22. Teodor pisze:

    akceptuję

  23. Dj keys pisze:

    Akceptuję

  24. karton pisze:

    akceptuję

  25. Suple pisze:

    akceptuje

  26. Agata pisze:

    Akceptuje

  27. Dawid pisze:

    Akceptuję

  28. Magda pisze:

    Potwierdzam

  29. Marek pisze:

    Akceptuję

  30. Konrad pisze:

    potwierdzam

  31. STN pisze:

    potwierdzam :)

  32. olamaj321@gmail.com pisze:

    ok

  33. olamaj321@gmail.com pisze:

    oki

  34. olamaj321@gmail.com pisze:

    akceptuje regulamin

  35. ola pisze:

    akceptuje

  36. Łukasz pisze:

    Akceptuje regulamin

  37. Gańska pisze:

    Akceptuje regulamin

  38. BodyCiao pisze:

    Akceptuję politykę prywatności .

  39. Monika pisze:

    Akceptuję regulamin

  40. Przemyslaw pisze:

    akceptuje

  41. Mariusz pisze:

    akceptuję regulamin

  42. Urszula pisze:

    Akceptuje regulamin.

  43. Beata pisze:

    akceptuje

  44. Mateusz pisze:

    Akceptuję

  45. Marek pisze:

    Akceptuję ten regulamin

  46. Krzysztof pisze:

    akceptuje regulamin

  47. nie pisze:

    znów jakieś naciąganie, Zainteresowanych zabezpieczeniem domu zapraszam na montaż kamer!

    montaż kamer

  48. Sylwiasyl pisze:

    Akceptuje regulamin

  49. Przemysław pisze:

    akceptuję regulamin

  50. Kamil pisze:

    Akceptuję regulamin.

  51. Adrian pisze:

    Akceptuję regulamin.

  52. BeataAnna pisze:

    akceptuje regulamin, dziekuje

  53. Wiki pisze:

    akceptuję

  54. Piotr pisze:

    Ok. Wyrażam zgodę.

  55. Sławomir pisze:

    Wyrażam zgodę

  56. Michał pisze:

    Wyrażam zgodę

  57. P.Sz. pisze:

    Akceptuję.

  58. Patrycja pisze:

    zgadzam się

  59. tomek pisze:

    akceptuję

  60. Adam pisze:

    Akceptuję

  61. Agnieszka pisze:

    akceptuję regulamin

  62. ew pisze:

    akceptuję

  63. Kamila pisze:

    akceptuję

  64. ania pisze:

    Akceptuję

  65. KAsia pisze:

    Akceptuję

  66. Agata pisze:

    akceptuję regulamin

  67. wa pisze:

    akceptuje

  68. Igor pisze:

    Akceptuję Regulamin

  69. Marcin pisze:

    Akceptuje

  70. SVV pisze:

    Akceptuję

  71. Ania pisze:

    akceptuję regulamin

  72. Aga pisze:

    Akceptuje regulamin

  73. Piotr pisze:

    Akceptuję regulamin

  74. Marcin pisze:

    Akceptuję regulamin

  75. Orris pisze:

    Akceptuję regulamin

  76. Marta pisze:

    Akceptuję regulamin

  77. Diana pisze:

    potwierdzam

  78. kasia pisze:

    to są jakies jaja? nie mogę wpisac slowa akceptuję bo ktoś inny juz wpisał…

  79. Ojciec pisze:

    Akceptuję regulamin

  80. Monika b pisze:

    Akceptuję regulamin

  81. Tomasz pisze:

    Akceptuję regulamin

  82. Maciej pisze:

    Akceptuję regulamin

  83. MX JAsiek pisze:

    Akceptacja

  84. Kaszubix pisze:

    Akceptuję regulamin

  85. Piotr pisze:

    Akceptuję

  86. Mietek pisze:

    Akceptuję regulamin newslettera

  87. Przemek pisze:

    Akceptuje regulamin

  88. Bartek pisze:

    Akceptuję regulamin

  89. Bartekd pisze:

    Akceptuje Regulamin

  90. Aga pisze:

    Akceptuję regulamin.

  91. Daniel Seńko pisze:

    Akceptuję Regulamin

  92. Katarzyna pisze:

    Akceptuję

  93. Malwina pisze:

    Akceptuję

  94. Damian pisze:

    Akceptuję regulamin.

  95. Artur pisze:

    Akceptuję

  96. Sylwia pisze:

    Akceptuję

  97. Radek pisze:

    Akceptuje

  98. czeslaw pisze:

    Akceptuje regulamin

  99. Małgorza pisze:

    Akceptuje

  100. Artur pisze:

    Akceptuje regulamin

  101. Patryk pisze:

    Akceptuje regulamin

  102. Anna pisze:

    akceptuję :)

  103. Mateusz pisze:

    Akceptuję regulamin

  104. Jerzy pisze:

    Akceptuje regulamin

  105. Łukasz pisze:

    Akceptuję regulamin!

  106. Tomasz Cydejko pisze:

    Akceptuję regulamin.

  107. Paweł pisze:

    Akceptuje regulamin.

  108. a pisze:

    potwierdzam

  109. Andrzej pisze:

    Akceptuje regulamin

  110. Tomasz pisze:

    wyrażam zgode

  111. Dan pisze:

    Akceptuję regulamin

  112. Jacek pisze:

    Akceptuje regulamin

  113. Przemo pisze:

    akceptuje regulamin

  114. Tomasz pisze:

    Akceptuję.

  115. wookie pisze:

    Akceptuje regulamin

  116. Sylwia pisze:

    Akceptuje regulamin.

  117. Robert pisze:

    Akceptuję

  118. Ariel pisze:

    Akceptuje

  119. kormoran pisze:

    akceptuje regulamin

Odpowiedz na „Izabela Rusnak - Po drugiej stronie BrzuchaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>