Polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA

§1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Newslettera.
 2. Umowa – umowa o świadczenie usługi Newslettera zawarta pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 3. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu, oraz za realizację usługi Newslettera: Gdaq.pl Multimedia Sławomir Gdak, ul Skarbka z Gór 67a/57, 03-287 Warszawa, NIP: 1132307397 , REGON: 140443714, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Użytkownik – Podmiot dobrowolnie korzystający z usługi Newslettera dostarczanej przez Operatora.
 5. Strony – Obie strony Umowy, Operator i Użytkownik
 6. Serwis – strony internetowe należący do Operatora
 7. Newsletter – bezpłatna usługa, świadczona przez Operatora polegająca na informowaniu Użytkownika o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach, związanych z tematyką Serwisu, poprzez okresowe albo nieregularne wysyłanie wybranych treści na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§2

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego

§3

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Usługą świadczoną przez Operatora w Serwisie jest Newsletter.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§4

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, a także czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

§5

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§6

Kontakt z Operatorem odbywa się poprzez e-mail – biuro(at)gdaq.pl. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Operatora.

§7

 1. Użytkownik poprzez zarejestorwanie się w bazie Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera (zawarcie Umowy).
 2. Operator nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Może to uczynić w szczególności poprzez kliknięcie w link dodawany na dole każdego maila z Newsletterem (rozwiązanie Umowy przez Użytkownika) „Jeśli chcesz wypisać się z tej listy, otwórz…”.
 4. Usunięcie adresu e-mail z bazy Newslettera następuje natychmiastowo i potwierdzane jest odpowiednim komunikatem.

§8

Operator ma prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres e-mail Użytkownika,
 2. Zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny (rozwiązanie Umowy przez Operatora).

§9

 1. Reklamacje dotyczące Newslettera powinny być składane pisemnie na adres Operatora. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Operatora), a także w formie e-maila.

§10

 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika w związku z zapisem na usługę Newslettera.
 2. Użytkownik zapisując się na Newsletter dobrowolnie podaje swoje dane, w tym w szczególności adres e-mail, który może zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby Użytkownika.
 3. Uzyskane przez Operatora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Operatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.

§11

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§12

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-08-2014
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na tej stronie.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji i nie mają mocy wstecznej.

147 odpowiedzi na Polityka prywatności

 1. Danuta pisze:

  Akceptuję regulamin

 2. Magda pisze:

  Akceptuję regulamin

 3. Eeelina pisze:

  Akceptuję

 4. Ewelina pisze:

  akceptuję regulamin

 5. RyBsoN pisze:

  Akceptuję Regulamin

 6. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers
  except this piece of writing is really a pleasant post, keep it up.

 7. Sandra pisze:

  Akceptuję regulamin.

 8. HUBERTE pisze:

  Akceptuję regulamin

 9. walk pisze:

  akceptuję regulamin

 10. Marta S pisze:

  Akceptuje regulamin ze zstrony http://www.kurspozycjonowaniastron.pl/polityka-prywatnosci/ z dnia na 26.09.2016

 11. daniel pisze:

  akceptuje regulamin

 12. Dawid pisze:

  Akceptuję regulamin

 13. Łukasz Malik pisze:

  akcptuje regulamin

 14. Kamil pisze:

  Akceptuję regulamin

 15. Bogie pisze:

  Akceptuję regulamin

 16. lachim20pl pisze:

  Akceptuję regulamin

 17. Michał pisze:

  Akceptuje

 18. mrfoto88 pisze:

  Akceptuję regulamin

 19. Kycek pisze:

  Akceptuje regulamin

 20. Teodor pisze:

  akceptuję

 21. Dj keys pisze:

  Akceptuję

 22. karton pisze:

  akceptuję

 23. Suple pisze:

  akceptuje

 24. Agata pisze:

  Akceptuje

 25. Dawid pisze:

  Akceptuję

 26. Magda pisze:

  Potwierdzam

 27. Marek pisze:

  Akceptuję

 28. Konrad pisze:

  potwierdzam

 29. STN pisze:

  potwierdzam 🙂

 30. olamaj321@gmail.com pisze:

  ok

 31. olamaj321@gmail.com pisze:

  oki

 32. olamaj321@gmail.com pisze:

  akceptuje regulamin

 33. Łukasz pisze:

  Akceptuje regulamin

 34. Gańska pisze:

  Akceptuje regulamin

 35. BodyCiao pisze:

  Akceptuję politykę prywatności .

 36. Monika pisze:

  Akceptuję regulamin

 37. Przemyslaw pisze:

  akceptuje

 38. Mariusz pisze:

  akceptuję regulamin

 39. Urszula pisze:

  Akceptuje regulamin.

 40. Beata pisze:

  akceptuje

 41. Mateusz pisze:

  Akceptuję

 42. Marek pisze:

  Akceptuję ten regulamin

 43. Krzysztof pisze:

  akceptuje regulamin

 44. Sylwiasyl pisze:

  Akceptuje regulamin

 45. Przemysław pisze:

  akceptuję regulamin

 46. Kamil pisze:

  Akceptuję regulamin.

 47. Adrian pisze:

  Akceptuję regulamin.

 48. BeataAnna pisze:

  akceptuje regulamin, dziekuje

 49. Wiki pisze:

  akceptuję

 50. Piotr pisze:

  Ok. Wyrażam zgodę.

 51. Sławomir pisze:

  Wyrażam zgodę

 52. P.Sz. pisze:

  Akceptuję.

 53. Patrycja pisze:

  zgadzam się

 54. tomek pisze:

  akceptuję

 55. Adam pisze:

  Akceptuję

 56. Agnieszka pisze:

  akceptuję regulamin

 57. ew pisze:

  akceptuję

 58. Kamila pisze:

  akceptuję

 59. ania pisze:

  Akceptuję

 60. KAsia pisze:

  Akceptuję

 61. Agata pisze:

  akceptuję regulamin

 62. wa pisze:

  akceptuje

 63. Igor pisze:

  Akceptuję Regulamin

 64. Marcin pisze:

  Akceptuje

 65. SVV pisze:

  Akceptuję

 66. Ania pisze:

  akceptuję regulamin

 67. Aga pisze:

  Akceptuje regulamin

 68. Piotr pisze:

  Akceptuję regulamin

 69. Marcin pisze:

  Akceptuję regulamin

 70. Orris pisze:

  Akceptuję regulamin

 71. Marta pisze:

  Akceptuję regulamin

 72. Diana pisze:

  potwierdzam

 73. kasia pisze:

  to są jakies jaja? nie mogę wpisac slowa akceptuję bo ktoś inny juz wpisał…

 74. Ojciec pisze:

  Akceptuję regulamin

 75. Monika b pisze:

  Akceptuję regulamin

 76. Tomasz pisze:

  Akceptuję regulamin

 77. Maciej pisze:

  Akceptuję regulamin

 78. MX JAsiek pisze:

  Akceptacja

 79. Kaszubix pisze:

  Akceptuję regulamin

 80. Piotr pisze:

  Akceptuję

 81. Mietek pisze:

  Akceptuję regulamin newslettera

 82. Przemek pisze:

  Akceptuje regulamin

 83. Bartek pisze:

  Akceptuję regulamin

 84. Bartekd pisze:

  Akceptuje Regulamin

 85. Aga pisze:

  Akceptuję regulamin.

 86. Katarzyna pisze:

  Akceptuję

 87. Malwina pisze:

  Akceptuję

 88. Damian pisze:

  Akceptuję regulamin.

 89. Artur pisze:

  Akceptuję

 90. Sylwia pisze:

  Akceptuję

 91. Radek pisze:

  Akceptuje

 92. czeslaw pisze:

  Akceptuje regulamin

 93. Małgorza pisze:

  Akceptuje

 94. Artur pisze:

  Akceptuje regulamin

 95. Patryk pisze:

  Akceptuje regulamin

 96. Anna pisze:

  akceptuję 🙂

 97. Jerzy pisze:

  Akceptuje regulamin

 98. Łukasz pisze:

  Akceptuję regulamin!

 99. Tomasz Cydejko pisze:

  Akceptuję regulamin.

 100. Paweł pisze:

  Akceptuje regulamin.

 101. Andrzej pisze:

  Akceptuje regulamin

 102. Tomasz pisze:

  wyrażam zgode

 103. Dan pisze:

  Akceptuję regulamin

 104. Jacek pisze:

  Akceptuje regulamin

 105. Przemo pisze:

  akceptuje regulamin

 106. Tomasz pisze:

  Akceptuję.

 107. wookie pisze:

  Akceptuje regulamin

 108. Sylwia pisze:

  Akceptuje regulamin.

 109. Robert pisze:

  Akceptuję

 110. Ariel pisze:

  Akceptuje

 111. kormoran pisze:

  akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *